Oldalmenü
Naptár
Diavetítő

 Tanévnyitó ünnepély

2007. szeptember 2. 17 óra

Keszler József igazgató úr tanévnyitó beszéde:


"Szép volt idén a nyár nagyon szép

Most ősz van és az iskolák megint kinyitva.

Sötétlő szájuk elnyeli mindazt mi kéjes volt a nyárban.

Követ, vizet, füvet, csigát, kalandot."

Falcsik Mária gondolataival köszöntöm tanévnyitó ünnepélyünkön iskolánk tanulóit, köszöntöm kollégáimat, az iskola valamennyi dolgozóját, köszöntöm a szülőket, hozzátartozókat, és vendégeinket.

Kedves Szülők! Kedves Gyerekek, Kollégáim! Kedves Vendégeink!
Elröppent a nyári szünet. Van, aki szívesen megtoldotta volna egy-két nappal héttel, van, aki nagyon várta már a mai napot. Kinek rövid, kinek hosszú volt a szünet, de valamennyien reménykedve vártuk ezt a napot. Vártuk, mert tudjuk a tanév új kihívásokkal áll előttünk, és ezeknek a kihívásoknak, meg kell felelniük. Vártuk a mai napot, mert tudjuk, tovább kell lépnünk, tovább kell gyarapítanunk gyermekeink tudását. Szülőnek, nevelőnek kötelessége gyermekeink jövőjének tudatos tervezése. Egyre nagyobb a kihívás évről évre. Arra kell törekedniük, hogy a kezeink között felnövekvő generáció olyan alapokat kapjon, hogy felnőtté válva stabil alapköve legyen nemzetünknek.Tiszta lelkiismerettel állítom, hogy intézményünkben ezekhez az elvárásokhoz a feltételek biztosítottak. Nevelőtestületünk szakmailag jól felkészülten várja a következő tanéveket. Teljes a nyitottsága a tanulók, a szülők és a társadalmi elvárások felé. Feladatának tartja, hogy megtanítsa a gyerekeket az őket érő információáradat helyes kezelésére, hogy meg tudják különböztetni a jót és a rosszat, az értékeset és az értéktelent.Kérem a kedves szülőket, hogy gyermekeink érdekében a következő tanévben is legyen napi, élő munkakapcsolat a szülői ház és az iskola között. Hiszem, csak ily módon lehet orvosolni a felmerülő problémákat, csak ily módon lehet a gyerekeket úgy irányítani, hogy a helyes úton maradjanak.

Tisztelt jelenlévők!

Az elmúlt évekhez hasonlóan ezen a nyáron is szerveztünk táborokat a gyerekeknek. Egy kézműves tábort Velembe Kordikné Varjas Gabriella és Szombati Ágnes kolléganők vezetésével 26 tanuló részvételével. Ezek a gyerekek nyaruk egy részét tartalmasan tölthették el szervezett körülmények között. Első osztályosainknak kettő napos Gólyatábort szerveztünk, ahol 35 kis elsős vett részt, ismerkedve az iskolával, a tanító nénikkel és egymással. Az elmúlt nyáron az iskola épületében is történtek apróbb felújítási és karbantartási munkák. Még az elmúlt tanévben megkezdett kerítésfestés a nyár elején befejeződött. Köszönet ezért a segítő szülőknek tanulóknak, de elsősorban az irányítónak és szervezőnek Illés Gábor SZM elnök úrnak. A nyáron a tantermek és a vizesblokkok fertőtlenítő meszelése is megtörtént. Fogy a magyar! Csökken a gyereklétszám! Ebből, meg a közoktatási törvény változásából adódóan négy pedagógussal kevesebben kezdjük a 2007-2008-dik tanévet. Kiváló pedagógusoktól váltunk meg, hagytak itt bennünket a nyáron. Nélkülük kell megoldanunk az előttünk álló tanév feladatait. Márpedig feladatunk lesz bőven! 1957. szeptemberében kezdtek a diákok új tanévet ennek az épületnek a falai között! 50 éves az iskola épülete! Kerek évfordulót méltóképpen kell megünnepelni!Novemberre tervezzük a jubileumi megemlékezést. Remélem, reméljük, hogy hagyományainknak megfelelően, méltó módon kerül erre sor. Ezzel kapcsolatban kérem, ha önöknek vagy ismerőseiknek van a birtokában az iskola történetével kapcsolatos fénykép vagy írásos dokumentum arhíválásra juttassák el hozzánk.A tanévet 17 tanulócsoporttal, 6 napközis csoporttal és 1 tanulószobai csoporttal kezdjük. Folytatjuk e tanévben is ősszel a 2. osztályosok úszásoktatását az ajkai uszodában. Ebben az évben csak akkor szervezünk sítábort, ha lesz rá megfelelő számú általános iskoláskorú jelentkező.Ebben a tanévben is várjuk tanulóinkat szakköri foglalkozásainkra. Felhívom a figyelmet, a foglalkozásokra történő jelentkezést követően a foglalkozásokon való részvétel kötelező. Igény szerint önköltséges szakkör szervezését is tervezzük az alsósoknak választott idegen nyelvből. Oktató nevelőmunkánkban, e tanévben is a legfontosabbnak tekintjük a tantervi követelményrendszer mind hatékonyabb elsajátítatását tanulóinkkal.E mellett kiemelt feladatunk a 8. és az 1. osztályosokkal való törődést.

Kedves 8. osztályosok!

Életetek egy igen fontos szakaszát zárjátok ebben a tanévben. Jövő ilyenkor már valamelyik középfokú oktatási intézmény tanévnyitó ünnepélyén álltok tele szorongással és tervekkel. Kérem tőletek, fogadjátok meg az intő szót.Ti lettetek az iskola legöregebb tanulói. Tanuljatok és viselkedjetek példamutatóan! Mutassatok mindenben jó példát az itt álló első osztályosoknak. Tanuljatok úgy, hogy év végén elmondhassátok: Én mindent megtettem azért, hogy sikeresen kezdjem tanulmányaimat egy középfokú oktatási intézményben. Tanáraitoktól, szüleitektől ehhez minden segítséget megkaptok.

Kedves első osztályosok!

Talán Ti vártátok legjobban a mai napot. Sok kérdést tettetek fel magatoknak, szüleiteknek az iskolával kapcsolatban. Az elmúlt héten a gólyatáborban már ismerkedtetek egymással, a tanító nénikkel és az iskolával. Ezzel talán sikerült a beilleszkedés nehézségeit egy kicsit csökkenteni. Ahogy azt az első találkozásunkkor elmondtam, fogadjatok szót a tanító néniteknek, fogadjátok meg a tanácsait, tanuljatok szorgalmasan, ha jól használjátok a varázsceruzát, akkor a tanév végén biztosan sokan vehettek át jutalmat. Számotokra a legfontosabb, hogy a tanév végére meg tanuljatok írni, olvasni, számolni. Ha fegyelmezetten viselkedtek, ahogy egy iskoláshoz illik, minden nehézségetek megszűnik. Abból az alkalomból, hogy a Bárdos Lajos Általános Iskola diákjai lettetek fogadjátok szeretettel az iskola jelvényét és az emléklapot.

Kedves tanulók, kollégáim szülők és vendégeink!

Az új tanév küszöbén kérek minden jelenlevőt a következő tanévben, közös akarattal munkálkodjunk azon, hogy tovább növeljük a Bárdos Lajos Általános Iskola jó hírét. Törekedjünk arra, hogy az év folyamán minél több tanulónk érjen el a versenyeken, szemléken szép sikereket, hogy az év végén a tanévzáró ünnepélyen eredményes tanévről számolhassunk be. Köszönöm a szülők segítségét, bizalmát, köszönöm a fenntartónak Tapolca Város Önkormányzatának, hogy az oktató- nevelő munkánkhoz szükséges feltételeket a következő tanévre is biztosítja. Kívánok valamennyiünknek jó egészséget, eredményekben és sikerekben gazdag tanévet.

E gondolatokkal a 2007-2008 tanévet megnyitom.